Door op een foto te klikken krijgt u een vergrote weergave. De foto, vooral de scherpte, is dan echt van veel betere kwaliteit.

Op mijn beelden rust copyright (© advanduren) en ze mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor mijn schriftelijke toestemming is verleend.

zondag 31 maart 2013

Tuinvogels 2

Alhoewel ik in mijn vorige bericht over tuinvogels (klik hier) heb gezegd dat het daarin ging over een serie registrerende foto's, kreeg ik van verschillende bloggers een reactie dat hier toch ook diverse foto's bij waren die best al wel artistiek waren omdat ze b.v. wat over het gedrag van de vogel lieten zien. Ik ben daar heel blij mee, hartelijk dank daarvoor. Ik wil hier graag benadrukken dat met registrerende fotografie uiteraard niets mis is, het is maar net voor welke invalshoek je kiest. Ik kan daar ook zeer van genieten. In dit bericht wil ik wat foto's laten zien waarbij ik geprobeerd heb er wat meer dynamiek in te leggen b.v. door iets van de houding of het gedrag van de vogel weer te geven of door het kiezen of maken van een bepaalde opstelling voor de compositie in de hoop dat het wat toevoegt. Een andere, best wel lastige, techniek is het trachten vast te leggen van vliegende vogels, waarbij slechts een deel scherp is om daarmee de vliegbeweging te accentueren. Het was een hele opgave, ik hoop dat ik de verwachtingen die ik gewekt heb waar heb kunnen maken.  Ik wens u veel kijkplezier en ik ben erg benieuwd hoe dit wordt ervaren. Een berichtje met uw bevindingen na afloop van uw bezoek stel ik dan ook erg op prijs.

Met vriendelijke groet,
Ad


Pimpelmeesje in de voorjaarsbloesem, alhoewel de vogel er niet helemaal op staat vormt hij m.i. een eenheid met de bloesemtak. Ik zie uit naar het moment dat we dit weer kunnen bewonderen.


Huismus in een soortgelijke setting, waarbij ook de houding ook rol speelt.


(Vlaamse) gaai die in een boomstronk kijkt of er iets van zijn gading te vinden is.


Verbaasd kijkende merel op een bemoste stam.


Boomklever in een voor hem kenmerkende houding. Doordat hij niet helemaal in beeld is wordt het accent op die houding gelegd.


Turkse tortel op het hengsel van een mand, een vredig gezicht, jammer dat het takje in zijn snavel ontbreekt.


Staartmeesje hangend aan de toverhazelaar. Deze foto maakte ik op 13 febr. j.l. op dit moment haast ondenkbaar met die aanhoudende winter.


Roodborst, weliswaar op een takje, maar hij mag toch meedoen omdat de bessen van de Gelderse roos m.i. het rood van de vogel versterken.


Ik nam een dode stam van een berk met een tonderzwam mee uit het bos en heb een aantal vogels zover gekregen dat ze hierop gingen zitten. Ik vond het wel een leuke compositie opleveren.


Deze boomklever was erg benieuwd wat zich onder de rand bevond.


Ook de schuwe gaai kreeg ik zover. Als je goed kijkt zie je dat hij een teennagel mist.


Huismussen zijn een dankbaar onderwerp, dit ruige mannetje heeft net een bad genomen en zit zich te drogen in de zon.


Deze foto maakte ik hoogzomer, ik zette een bakje water neer voor verkoeling en dit groepje maakte er dankbaar gebruik van.


Merel die een bad neemt in de tuinvijver. De achtergrond oogt wat onrustig, maar het is verbazingwekkend hoe diep ze soms in het water gaan.


Heel anders is deze leucistische merel die bij het tuinhek rondscharrelde. Geen albinisme, maar verminderde aanwezigheid van melanine en pigmentkorrels.


Enkele vliegbeelden van een staartmees. Het was erg lastig deze opnames te maken, het merendeel is dan ook in de prullenbak beland.Tot slot deze merel, een foto die ik maakte op een late regenachtige namiddag. Een foto ook die eerder al zeer divers beoordeeld werd.


dinsdag 19 maart 2013

Tuinvogels 1

Tuinvogels zijn blijkbaar populair onder bloggers, gezien het aantal posts dat de afgelopen periode van diverse soorten voorbij is gekomen. Niet verwonderlijk eigenlijk, je kunt je er het hele jaar, in alle jaargetijden heerlijk in uitleven en het is een prima manier om je van daaruit verder te verdiepen in de vogelfotografie.
Ik wil hieraan ook een bijdrage leveren, waarbij ik me in dit bericht beperk tot enkele veel voorkomende soorten die ik nogal statisch en in registrerende vorm heb weergegeven. Enkele foto's zijn vrij recent, maar voor een deel heb ik geput uit het omvangrijke archief dat ik in de loop der jaren heb aangelegd. In een latere post wil ik dan wat foto's van tuinvogels laten zien waarbij ik geprobeerd heb wat meer fantasie in de compositie te leggen waardoor ze wat verder gaan dan "een vogel op een stokje". Ik vind de foto's daardoor wat meer artistieker, dynamischer ogen.
Ik hoop dat u met genoegen naar deze foto's kijkt en als u na afloop een berichtje met uw bevindingen wilt achterlaten stel ik dat zeer op prijs.

Hartelijk dank iedereen voor de leuke reacties die ik mocht ontvangen op mijn vorige bericht ("klik hier") over de patrijzen in de winter.

Met vriendelijke groet,
AdBoomklever in een voor hem kenmerkende houding. De koolmees mag in een tuinvogelserie natuurlijk niet ontbreken.
Koolmees in een wat afwijkende houding.Roodborst een soort die ook heel frequent onze tuin bezoekt, soms meerdere exemplaren gelijktijdig. Het gaat er dan niet altijd even zachtzinnig aan toe, ze kunnen zeer agressief zijn en verdedigen hun territorium met leeuwenmoed. Zowel mannetje als vrouwtje zingen gedurende de hele winter.Merels behoren tot de "standaarduitrusting" van iedere tuin......En dit geldt ook voor de huismus, hoewel hun aantal door het ontbreken van nestgelegenheid de laatste decennia aanzienlijk is teruggelopen. Hier een vrouwtje.De heggenmus, in onze contreien ook wel "blauwpijpke" genoemd vanwege de mooie blauwe kleur van de eieren. Absoluut geen familie van de huismus, met zijn veel dunnere snavel in de zomermaanden een echte insecteneter. Zingt al heel vroeg in het voorjaar liefst vanuit een hoge zangpost.
De kuifmees, bewoner van naaldbossen laat zich sporadisch in onze tuin zien.Close-up van een Turkse tortel, een gast die de laatste vijftig jaar ook ons land massaal vanuit het oosten veroverd heeft.De staartmees, een van mijn favoriete soorten, mag in deze serie niet ontbreken. Met een groep van soms wel 15 tot 20 exemplaren bezoeken ze regelmatig onze tuin, maar altijd slechts enkele minuten en zijn dan in een oogwenk weer  allemaal verdwenen. Een heel sociaal vogeltje dat zowel overdag als 's-nachts in een groep leeft en slaapt en op een voerplek altijd het onderspit delft t.o.v. andere soorten. Hier heb ik geprobeerd de achtergrondkleuren  te laten corresponderen met die van de vogel.
Ook de grote bonte specht laat zich regelmatig zien. Hier een vrouwtje, te herkennen aan het ontbreken van een rode vlek op de kruin.

De pimpelmees, klein maar fijn zou je denken, maar in de strijd op de voertafel weet hij zijn mannetje te staan.Ook de spreeuw geeft acte de présence, in close-up zie je pas hoe prachtig zijn verenkleed is.De winterkoning, een van onze kleinste vogelsoorten, erg lastig te fotograferen omdat hij zo ontzettend klein is en nooit stil zit. Niettegenstaande zijn naam laten er in een strenge winter veel het leven.Ringmus, herkenbaar aan zijn chocoladebruine kop, man en vrouw zijn gelijk getekend. Samen met de huismus familie van de wevervogels.Tot slot, anders wordt deze blog wel erg lang, nog enkele foto's van de boomklever, een soort die ik ook al erg vaak gefotografeerd heb. Hierboven in tegenlicht.
Een andere karakteristieke houding, ondersteboven loopt hij langs de stam naar beneden.