Door op een foto te klikken krijgt u een vergrote weergave. De foto, vooral de scherpte, is dan echt van veel betere kwaliteit.

Op mijn beelden rust copyright (© advanduren) en ze mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor mijn schriftelijke toestemming is verleend.

zondag 28 juli 2013

Libellen en juffers

In juni heb ik in een blog behalve enkele soorten libellen wat ander "klein spul" opgenomen zoals een bosmuis en een insect. Ik kreeg hierover enkele opmerkingen dat het wellicht mooier zou zijn om me in een blog te beperken tot een bepaalde diersoort en b.v. planten of zoogdieren in een afzonderlijk blog op te nemen.
In dit blog wil ik daarom nog enkele libellen en juffers laten zien die ik in de loop der tijd vastgelegd heb en waarvan de opnames van de bandheidelibel heel recent zijn.

Hartelijk dank nog voor de reacties die ik mocht ontvangen op mijn vorige blog over de "kuifmees"

Veel kijkgenoegen en als je een reactie wilt achterlaten stel ik dat zeer op prijs.
Groeten,
AdAls openingsfoto een mannetje bandheidelibel, zoals gezegd recent gefotografeerd. Verderop in het blog nog enkele exemplaren.Weidebeekjuffer mannetje, de achtergrond is het donkere water van een sloot. Ik vond het effect van de schaduw op het blad wel leuk.


Weidebeekjuffer in een heel andere kleurstelling.


Nogmaals een weidebeekjuffer, volgens mij een jong vrouwtje dat gemakkelijk verward kan worden met de bosbeekjuffer.Zwarte heidelibel, aan de beschadigde vleugel is te zien dat het al wat later in het seizoen was.Close-up van een bruinrode heidelibel op een Japanse esdoorn.


Nogmaals een bruinrode heidelibel op een dode boomstam.


Paringswiel van de bruinrode heidelibel.Breedscheenjuffer, het is goed te zien waaraan het beestje zijn naam dankt.
Blauwe breedscheenjuffer op St. Jacobskruiskruid.Grote keizerlibel die haar eitjes afzet in het water.Houtpantserjuffertjes, minuscule beestjes die hun eieren afzetten in boomschors.Variabele waterjuffer of tengere grasjuffer, ik kan de soort niet goed determineren. Wie het weet mag het zeggen.Paringswiel van de gewone oeverlibel.Vuurjuffer die net over rand van het blad kwam gepiept, met weinig scherptediepte genomen om een beetje een verrassingseffect te krijgen.


Vuurjuffer mannetje.Azuurwaterjuffers met een wat vreemde houding van het mannetje, dat zo'n beetje in het niets hangt.Nog enkele opnamen van het mannetje bandheidelibel.


Vrouwtje bandheidelibel.Tot slot een voor Nederland best wel zeldzaam juffertje, de kanaaljuffer.

Ik realiseer me dat dit blog wel erg lang geworden is, ik hoop niet te lang. Volgende keer moet ik me maar weer eens inhouden.

donderdag 18 juli 2013

Kuifmees

Vorige zomer was ik in de gelegenheid om gedurende korte tijd een paartje kuifmezen te volgen die op dat moment al bezig waren met het voeren van de jongen. In een gemengd bos hier in de buurt hadden ze een nestje in een populier op slechts enkele meters hoogte juist boven een tonderzwam, die de boom markeerde waarin het zich allemaal afspeelde en daardoor makkelijk herkenbaar was.
Ik ben daar enkele keren geweest om te fotograferen. De foto's vertonen niet zo heel veel variatie, omdat het posteren van de oudervogels met voer of uitwerpselen op de tak voor het nestgat en het in- en uitvliegen daarvan een vrij statisch gebeuren is. Bovendien moest ik tussen de takken en het gebladerte door fotograferen om de vogels enigszins vrij in beeld te krijgen, waardoor de posities om te fotograferen erg beperkt waren. Het uitvliegen van de jongen wat al enkele dagen daarna plaatsvond is me helaas ontgaan.
De foto's zijn gemaakt vanaf statief dat ik op een zestal meters van de nestboom had opgesteld, terwijl ik mezelf met een draadloze afstandsbediening een end verderop achter een dikke boom schuilhield.

Hartelijk dank nog voor jullie reacties op mijn vorige blog over het "kleine spul" zie (klik hier) ook dat is erg leuk om te doen, een volgend blog wil ik dan ook weer wijden aan andere libellen- en juffersoorten die ik in de loop der jaren gefotografeerd heb.

Veel kijkgenoegen en als je een reactie wilt achterlaten stel ik dat zeer op prijs.
Groeten,
Ad Rustig zittend in de nestopening. Het nestgat is vrij groot voor zo'n klein vogeltje, ik denk dan ook dat het een voormalig spechtennest is.


Een ander perspectief waarbij alleen de boom als achtergrond dient en het nestgat nog wat beter zichtbaar is.


Op de uitkijk in een struik voor de nestboom.


Klaar om weer het nest uit te vliegen op zoek naar insecten voor de jongen. Ik vond de lichte vlekken van de lucht in de achtergrond wel mooi combineren met het frisse groen van de bladeren.


Terug met weer wat voer voor de jongen.
De uitwerpselen van de jongen worden in een vliesje verpakt en mee naar buiten gebracht.